NEWS

Online muzičko takmičenje „Accordeus“ je otvoreno / “Accordeus” Online Music Competition is now open

ORFEJ PR team

16. 3. 2021.

Sa ponosom najavljujemo i pozivamo Vas da budete dio prvog izdanja online muzičkog takmičenja „Accordeus“, namijenjenog solistima na harmonici i kamernim ansamblima.
---------------
We are proud to announce and invite you to be a part of the first edition of the “Accordeus” Online Music Competition for accordion soloists and chamber ensembles.

Takmičenje je otvoreno za sve učenike osnovnih i srednjih škola iz bilo kog dijela svijeta. Cilj našeg takmičenja je ohrabriti muzičare širom svijeta da nastupaju i usavršavaju se. Upravo to nas je motivisalo da pokrenemo „Accordeus“ kao platformu za sve mlade umjetnike koji su željni iskustava i koji žele prikazati svoje umijeće svijetu.

Prijava je brza i vrši se direktno putem formulara koji je dostupan na sledećem linku: www.festivalorfej.com/accordeus

Prijave se šalju do 7. maja 2021. godine.

Laureati našeg takmičenja imaće priliku da nastupe uživo na gala koncertu u okviru festivala klasične muzike „Orfej“, koji će se održati u novembru 2021. godine u Istočnom Sarajevu i Sarajevu (Bosna i Hercegovina).

---------------------------------

The competition is open to all primary and secondary school students from any part of the world. The goal of our competition is to encourage musicians around the world to perform and improve their craft. That is exactly what motivated us to launch “Accordeus” as a platform for all young artists who are eager to gain experience, and who want to show their art to the world.

The application is simple and it is done directly via the form available here:
https://www.festivalorfej.com/accordeus

The deadline for applications is May 7, 2021.

The Laureates of our competition will have the opportunity to perform live at the gala concert during the “Orfej” Classical Music Festival, which will be held in November 2021 in East Sarajevo and Sarajevo (Bosnia and Herzegovina).